Kas yra elektros energijos rinkos liberalizavimas?

Tai procesas, kurio metu reguliuojama elektros energijos tiekimo rinka keičiama į atvirą, kai klientas gali pasirinkti labiausiai jo poreikius atitinkantį variantą. Elektros rinkos liberalizavimas vyksta įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Nuo 2010 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos elektros rinkos planui, vartotojai elektrą Lietuvoje gali  pirkti iš nepriklausomų elektros tiekėjų.

Komerciniai vartotojai elektros energiją iš nepriklausomų tiekėjų privalomai perka nuo 2013-ųjų.
Nuo 2021 m. buitiniai vartotojai palaipsniui privalės atsisakyti monopolinių visuomeninio tiekimo paslaugų.

Kokie rinkos liberalizavimo etapai yra suplanuoti?

I etapas: nuo 2021 01 01 – per metus suvartojantiems 5 000 kWh ar daugiau elektros energijos.

II etapas: nuo 2022 01 01 – suvartojantiems ne mažiau kaip 1000 kWh per metus. Iki 2021 gruodžio 18 d. vartotojai turės apsispręsti, kuri nepriklausomas elektros tiekėjas tinkamiausias.

III etapas: nuo 2023 01 01 – visuomeninio tiekimo atsisakoma visiems vartotojams, įskaitant bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus. Iki 2022 gruodžio 18 d. vartotojai turės apsispręsti, kuri nepriklausomas elektros tiekėjas tinkamiausias.

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiekėjas?

Nepriklausomi tiekėjai yra juridiniai asmenys, kurie tarpusavyje konkuruodami perka elektros energiją ir ją parduoda vartotojams (fiziniams ir juridiniams). Jų veikla įstatymų tvarka yra reguliuojama ir prižiūrima Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Įmones, kurioms suteikti nepriklausomų tiekėjų leidimai galite rasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje adresu https://www.vert.lt/Puslapiai/default.aspx

Ar su nepriklausomu tiekėju reikia sudaryti naują sutartį?

Taip, su pasirinktu nepriklausomu tiekėju reikia sudaryti naują elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

Ar galiu sudaryti sutartis su dviem skirtingais nepriklausomais tiekėjais?

Vienam objektui elektros energiją tiekia vienas nepriklausomas tiekėjas. Jei turite kelis objektus, jiems elektrą gali tiekti keli nepriklausomi tiekėjai arba tas pats nepriklausomas tiekėjas.

Kaip galiu nutraukti elektros tiekimo sutartį su dabartiniu tiekėju?

Nutraukti sutartį su dabartiniu elektros energijos tiekėju galite ir turite teisę sudaryti naują. Sutarties nutraukimas įvyksta savaime: į dabartinio tiekėjo klientų aptarnavimo skyrių Jums vykti ar skambinti nereikia. Viskuo pasirūpinsime mes.

Kas gali pasirašyti sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju „EGTO energija“?

  • Visi fiziniai asmenys, elektros energiją vartojantys tiek bute, tiek nuosavame name ir nekilnojamojo turto objektus valdantys nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais.
  • Fiziniai asmenys, kuriems priklausantys objektai yra komercinės paskirties (pvz., ūkininkai, nekilnojamojo turto nuoma).
  • Juridiniai asmenys, turintys tiesioginę sutartį su ESO.

Nepatenku į pirmąjį rinkos liberalizavimo, ar galiu anksčiau pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją?

Pasirinkti nepriklausomą tiekėją galite nepriklausomai nuo to, į kurį liberalizavimo etapą patenkate.

Kokie pasikeitimai laukia pasirinkus nepriklausomą elektros tiekėją?

Jums niekas nesikeis, tik deklaruojant ir atsiskaitant turėsite naudoti naująjį Jums priskirtą kliento kodą. Suvartotą elektros energiją galėsite deklaruoti ir atsiskaityti naudodamiesi mano.egto.lt savitarnos sistema. Deklaruoti bei apmokėti už suvartotą elektros energiją galėsite ir kitais būdais: elektroninėje atsiskaitymų sistemoje „Viena sąskaita”, „Maxima” kasose  ir „Lietuvos paštas“ skyriuose.

Skaitiklio rodmenis reikia deklaruoti iki mėnesio pabaigos (paskutinės mėnesio dienos).

Kas nutiks, jei nespėsiu pasirinkti jokio nepriklausomo tiekėjo?

Nespėjus per 2020 m. pasirinkti elektros tiekėjo, kiekvienam gyventojui, patekusiam į pirmąjį etapą, elektros tiekimas bus užtikrintas teikiant garantinio tiekimo paslaugą.

Teikiant garantinio tiekimo paslaugą, elektros energijos, kaip produkto, dedamajai bus taikomas 1,25 koeficientas, t. y. pridedamas 25 proc. priedas, infrastruktūros dalis nebūtų didinama.

Kas yra garantinis tiekimas?

Garantinis tiekimas – tai elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, teikiama vartotojams:

  • kurie nustatytu laiku (iki 2020 12 10, jei pateko į pirmąjį elektros energijos tiekėjo pasirinkimo etapą, t.y. suvartoja daugiau nei 5000 kWh per metus) nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo;
  • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su vartotojais sąlygomis;
  • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nutraukia veiklą;
  • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nutraukia su vartotoju sudarytą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, ši paslauga teikiama laikinai – ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Garantinio tiekimo sąlygas reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas. Norėdami susipažinti su įstatymu, spauskite čia.

Kaip galiu sudaryti nepriklausomo tiekimo sutartį su „EGTO energija“?

Sudaryti sutartį galite saugiai ir paprastai net neišeidami iš namų vienu iš Jums patogiu būdų, paspauskite ant nuorodos ir pasirinkite patogiausią. Sudaryti sutartį>>>

Ar keičiant elektros energijos tiekėją nebus nutrauktas elektros energijos tiekimas?

Ne, nes elektros tiekėjo pakeitimas neturi jokios įtakos tiekimo užtikrinimui. Be to, Jūsų elektros energijos persiuntimą ir toliau garantuos „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Kur reikės kreiptis sutrikus elektros energijos tiekimui ar dingus elektrai?

Elektros skirstytoju toliau išlieka „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Esant elektros tiekimo sutrikimams ar gedimams, skambinkite bendrovės trumpuoju numeriu 1852.

Kur galiu rasti „EGTO energija“ siūlomus planus ir kainas juridiniams klientams?

Mūsų siūlomus planus galite rasti apsilankę www.egto.lt interneto svetainėje adresu https://egto.lt/elektra-verslui/

Taip pat, juos galite sužinoti paskambinę mūsų elektros energijos kainų ekspertams telefonu: +370 637 00010 arba +370 637 00100

Kur galiu rasti „EGTO energija“ siūlomus planus ir kainas privatiems klientams?

Susipažinti su mūsų siūlomais planais galite pasinaudoję mūsų sukurta elektros plano skaičiuokle vos keliais mygtuko paspaudimais. Įrašykite savo suvartojamos elektros energijos kiekį per mėnesį kWh, o sistema automatiškai apdoros Jūsų suvestus duomenis bei pateiks rekomenduojamą planą. Sužinoti rekomenduojamą planą >>>

Taip pat, juos galite sužinoti paskambinę mūsų elektros energijos kainų ekspertams telefonu: +370 637 00010 arba +370 637 00100

Per kiek laiko „EGTO energija“ man parengs nepriklausomo tiekimo pasiūlymą?

Per 24 val. nuo užklausos gavimo patikrinsime pateiktus duomenis ir nurodytu telefono numeriu su Jumis susisieks mūsų elektros energijos ekspertas.

Kokie sutarties terminai ir sąlygos taikomos pasirašant sutartį su „EGTO energija“?

Visos mūsų siūlomos buitinio vartojimo sutartys yra neterminuotos. Atsisakyti paslaugų ir nutraukti sudarytą sutartį jūs galite, įspėjęs mus raštu ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki rašte nurodytos paslaugų atsisakymo dienos.

Kokių duomenų reikia norint sudaryti sutartį?

Sutartis sudaroma užpildžius asmeninius duomenis užklausos formoje, kurią galite rasti adresu https://egto.lt/sutarties-pasirasymas/ , arba paskambinus mūsų elektros energijos kainų ekspertams telefonu: +370 637 00010 arba +370 637 00100.

Paskambinus telefonu padiktuokite savo vardą, pavardę, asmens kodą, ESO kliento numerį, objekto adresą, el. paštą ir kontaktinį telefono numerį.

Po sutarties pasirašymo, mes pasirūpinsime visais administraciniais klausimais.

Kokios pasiūlymo sąlygos yra taikomos gaminantiems vartotojams?

Galioja įprastiniai planai ir pasiūlymai, o sukauptos elektros energijos saugojimas yra pagal tokius pačius planus ir sąlygas, kurias pateikia „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje

 https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/tarifai-kainos-atsiskaitymas-ir-skolos/gaminanciu-vartotoju-kainos.html

Ar galiu keisti pasirinktą planą po sutarties pasirašymo?

Taip, vieną kartą per kalendorinius metus nemokai galite pasikeisti turimą planą įspėjęs mus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatyto keitimo datos.

Koks elektros tiekimo planas man yra tinkamiausias?

  • Jeigu Jūs sunaudojate iki 200 kWh energijos per mėnesi, EGTO energijos ekspertai Jums rekomenduoja planus PATOGUS STANDARTINIS ir SĄŽININGAS STANDARTINIS.
  • Jeigu Jūs sunaudojate 200 – 600 kWh energijos per mėnesi, EGTO energijos ekspertai Jums rekomenduoja planus PATOGUS NAMAI ir SĄŽININGAS NAMAI.
  • Jeigu Jūs sunaudojate 600 kWh ir daugiau energijos per mėnesi, EGTO energijos ekspertai Jums rekomenduoja planus PATOGUS NAMAI PLIUS ir SĄŽININGAS NAMAI PLIUS.

Nuo kada įsigalioja pasirašyta sutartis?

Jei sutartis pasirašoma iki einamojo mėnesio 18 d., tai sutartis įsigalioja nuo kito mėnesio 1 d. Jei pasirašoma po einamojo mėnesio 18 d., tai sutartis įsigalioja dar nuo kito mėnesio 1 d.

Ar pakeitus elektros tiekėją reikia keisti ir elektros skaitiklius?

To daryti nereikia. Galėsite ir toliau naudoti senuosius, kuriuos įdiegė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kuris ir toliau užtikrins turimų skaitiklių techninę priežiūrą.

Kaip apskaičiuojama biržos kaina? 

Elektros energijos nepriklausomų tiekėjų vartotojams turintiems automatizuotus (išmaniuosius) skaitiklius elektros energija perkama „Nord Pool“ biržos nustatytais valandiniais įkainiais. Galutinę elektros kainą sudaro: elektros energijos pardavimų biržos „Nord Pool“ atitinkamos valandos esama elektros kaina (pridedant PVM), taip pat nustatyta elektros persiuntimo kaina, kartu su VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų), skirstymo paslaugoms buitiniams vartotojams papildoma dedamąja ir EGTO aptarnavimo kaina.

Elektros energijos nepriklausomų tiekėjų vartotojams, kurių objektų apskaitos prietaisai nėra prijungti prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos (išmaniųjų skaitiklių), per mėnesį valandiniu grafiku suvartoti elektros energijos kiekiai apskaičiuojami taikant vartojimo netolygumo koeficientus, kuriuos sudaro AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Vartojimo netolygumo (likutinio grafiko) koeficientai pateikti čia: https://www.eso.lt/download/345937/vartojimo%20netolygumo%20(likutinio%20grafiko)%20koeficientai.xlsx

Bendras mėnesio elektros suvartojimas dauginamas iš likutinio grafiko kiekvienos valandos koeficiento ir taip gaunamas tos valandos individualus suvartojimas, kuris dar dauginamas iš tos valandos „Nord Pool“ biržos kainos. Pridėjus nustatytą elektros persiuntimo kainą bei valstybės taikomus mokesčius bei  EGTO aptarnavimo mokesčius gaunama galutinė elektros kaina.

Kiekvienos valandos „Nord Pool“ biržos kainos pateikiamos šioje svetainėje https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LT/Hourly/?view=table

Ar galima fiksuoti biržos kainos vidurkį?

Biržos kainos fiksuoti nėra galimybės, nes kaina, pasirinkus planą „EGTO sąžiningas“, kinta kas valandą.

Fiksuotos elektros energijos kainos tarifus leidžia pasirinkti planas „EGTO patogus“. Sutartis sudaroma metams ir užfiksuota kaina išlieka stabili visą sutarties galiojimo laikotarpį. Toks pasirinkimas leidžia iš anksto planuoti savo elektros energijos išlaidas.

Kaip sudaryti sutartį su naujų objektu, jei dar nėra elektros skaitiklių?

Mes pasirūpiname visais reikiamais dokumentais, kad būtų užregistruotas ir suderintas skaitiklio įvedimas. Jums tereikia kreiptis į mus ir el. paštu užpildyti naujo savininko formą.

Kaip sudaryti sutartį, jei yra pasikeitęs objekto savininkas?

Mes pasirūpiname visais reikiamais dokumentais, kad būtų užregistruotas pasikeitęs savininkas. Jums tereikia kreiptis į mus ir el. paštu užpildyti savininko keitimo formą. Keitimo terminas 3-8 darbo dienos.

Ginčų nagrinėjimo tvarka.

Jei manote, kad Jūsų interesai buvo pažeisti privalote kreiptis į Tiekėją raštu (elektroniniu paštu info@egto.lt ar įprastu paštu) ir išdėstyti savo reikalavimus. Jūsų kreipimasis bus užregistruotas ir tiriamas. Į Tiekėją turite kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo dienos, kai sužinojote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės. Tiekėjas privalo išnagrinėti Jūsų kreipimąsi per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Jei Tiekėjas nepateikia atsakymo ar gautas atsakymas Jūsų netenkina, Jūs galite kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl ginčo nagrinėjimo. Tokia teisė išlieka vienerius metus nuo kreipimosi į Tiekėją. Taip pat, galite kreiptis į Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformą – http://ec.europa.eu/odr/, kuri leidžia internetu spręsti Tiekėjo ir vartotojo ginčus.

El.
paštas

info@egto.lt

Tel.
numeris

+370 637 00 010
+370 637 00 100

Mus
rasite

Kaunakiemio g. 40, LT-44332 Kaunas