Informaciniai pranešimai klientams

Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams
Kaunas, 2022 m. gruodžio 22 d.

Pranešame, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022 11 16 nutarimu Nr. O3E-1564 patvirtino 2023 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas, kurios bus taikomos nuo 2023 metų sausio 1 d.:

Vienos laiko zonos energijos dedamoji.
Standartinis – 0,08470 EUR/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,079 Eur/kWh)
Namai – 0,06897 EUR/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,063 Eur/kWh)
Namai Plius – 0,06534 EUR/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,059 Eur/kWh)

Dviejų laiko zonų energijos dedamoji.
• Dieninė energijos dedamoji
Standartinis – 0,09680 Eur/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,090 Eur/kWh)
Namai – 0,07865 Eur/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,072 Eur/kWh)
Namai Plius – 0,07381 Eur/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,067 Eur/kWh)
• Naktinė ir savaitgalio dedamoji
Standartinis – 0,05687 Eur/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,051 Eur/kWh)
Namai – 0,04719 Eur/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,042 Eur/kWh)
Namai Plius – 0,04477 Eur/kWh (2022 m. II pusmetis – 0,039 Eur/kWh)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) 2022 10 24 nutarimu Nr. O3E-1469 nustatė viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą, kuri bus taikoma nuo 2023 metų sausio 1 d.:

 • Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP)– -0,00944 Eur/kWh

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-12-20 nutarimu Nr. O3E-1738 nustatė persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios dydį, kuris bus taikomas nuo 2023 metų sausio 1 d.:

 • Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji– 0,0000605 Eur/kWh

Detalesnę informaciją galite rasti čia>>>

Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams
Kaunas, 2022 m. rugpjūčio 10 d.
Tiekėjas įsipareigoja netaikyti Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams bendrųjų sąlygų punkte 3.1. įtvirtintos nesąžiningos sąlygos sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis.
Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams
Kaunas, 2022 m. birželio 10 d.

Pranešame, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022 06 07 nutarimu Nr. O3E-860 patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas, kurios bus taikomos nuo 2022 metų liepos 1 d.:

Vienos laiko zonos energijos dedamoji.
Standartinis – 0,079 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,064 Eur/kWh)
Namai – 0,063 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,048 Eur/kWh)
Namai Plius – 0,059 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,043 Eur/kWh)

Dviejų laiko zonų energijos dedamoji.
Dieninė energijos dedamoji
Standartinis – 0,090 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,073 Eur/kWh)
Namai – 0,072 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,055 Eur/kWh)
Namai Plius – 0,067 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,050 Eur/kWh)
Naktinė ir savaitgalio dedamoji
Standartinis – 0,051 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,041 Eur/kWh)
Namai – 0,042 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,032 Eur/kWh)
Namai Plius – 0,039 Eur/kWh (2022 m. I pusmetis – 0,029 Eur/kWh)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) 2022 05 27 nutarimu Nr. O3E-778 nustatė viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą, kuri bus taikoma nuo 2022 metų liepos 1 d.:

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) – 0 Eur/kWh

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-05-31 nutarimu Nr. O3E-798 nustatė persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios dydį, kuris bus taikomas nuo 2022 metų liepos 1 d.:

Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji – 0,0144232 Eur/kWh

Detalesnę informaciją galite rasti čia>>>

Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams

Kaunas, 2022 m. gegužės 27 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų VIAP lėšų poreikį 2022 m. bei VIAP kainą, kuri bus taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo liepos 1 d. bus lygi 0

Detalesnę informaciją galite rasti čia>>> 

Pranešimas elektros energijos rinkos liberalizavimo II-ojo etapo klientams

Kaunas, 2021 m. gruodžio 1 d.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimams ir elektros energijos rinkos liberalizavimo II-ojo etapo terminą pratęsus iki 2022 07 01 (vietoje anksčiau numatyto 2022 01 01) informuojame visus savo II liberalizavimo etapo klientus apie jų teisę iki 2022 m. birželio 30 d. gauti elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo.

Klientus, kurių elektros tiekimas jau prasidėjęs arba prasidės nuo šių metų gruodžio 1 d. kviesime palyginti visuomeninio tiekėjo nuo sausio 1 d. siūlomas ir mūsų (esamas) kainas. Tai padarius ir esant poreikiui, klientai galės susisiekti su mumis pasikonsultuoti dėl tolimesnio turimos sutarties valdymo. Norėdami nutraukti sudarytą sutartį privalote raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoti Tiekėją apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad nutraukus sutartį su Tiekėju ir sugrįžus į visuomeninį tiekimą – nepriklausomo tiekėjo pasirinkimą reikės iš naujo atlikti dar kartą iki 2022 06 18, kitu atveju pateksite į garantinį tiekimą, kuris bus brangesnis.

Klientus, kuriems elektros tiekimas numatytas nuo 2022 sausio 1 d., informuosime apie sutarties vykdymo pradžios termino atidėjimą iki 2022 07 01 tomis pačiomis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir atitinkamai elektros energijos tiekimą iš visuomeninio tiekėjo iki 2022 06 30. Jūs turite teisę nesutikti su šios Sutarties vykdymo pradžios termino atidėjimu ir apie savo nesutikimą raštu ar elektroniniu paštu info@egto.lt informuoti mus, UAB „EGTO energija“ (toliau Tiekėjas), ne vėliau kaip iki 2021 12 15. Tokiu atveju su Tiekėju sudarytos sutarties vykdymas pradedamas nuo 2022 01 01.

Iškilus klausimams prašome kreiptis el. paštu info@egto.lt , telefonu +370 637 00 010

Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams

Kaunas, 2021 m. lapkričio 19 d.

Pranešame, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2021 11 16 nutarimu Nr. O3E-1494  patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros energijos persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP), skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kainas, kurios bus taikomos nuo 2022 metų sausio 1 d.:

 • Vienos laiko zonos energijos dedamoji.

Standartinis – 0,064 Eur/kWh (2021 m. – 0,072Eur/kWh)

Namai – 0,048 Eur/kWh (2021 m. – 0,056 Eur/kWh)

Namai Plius – 0,043 Eur/kWh (2021 m. – 0,051 Eur/kWh)

 • Dviejų laiko zonų energijos dedamoji.
  • Dieninė energijos dedamoji

Standartinis – 0,073 Eur/kWh (2021 m. – 0,082 Eur/kWh)

Namai – 0,055 Eur/kWh (2021 m. – 0,064 Eur/kWh)

Namai Plius – 0,050 Eur/kWh (2021 m. – 0,058 Eur/kWh)

 • Naktinė ir savaitgalio dedamoji

Standartinis – 0,041 Eur/kWh (2021 m. – 0,046 Eur/kWh)

Namai – 0,032 Eur/kWh (2021 m. – 0,037 Eur/kWh)

Namai Plius – 0,029 Eur/kWh (2021 m. – 0,034 Eur/kWh)

 • Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) – 0,0038841 Eur/kWh (2021 m. – 0,0121726 Eur/kWh)
 • Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji – 0,0144232 Eur/kWh (2021 m. – 0,0013552 Eur/kWh)

Detalesnę informaciją galite rasti čia>>> 

Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams turintiems “EGTO patogus” planą

Kaunas, 2021 m. spalio 28 d.

Pranešame, kad keičiasi elektros energijos tiekimo kaina, nurodyta Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutarties individualiose sąlygose.

 • Vienos laiko zonos, kaina su PVM – 0,1599 Eur/kWh
 • Dviejų laiko zonų kaina su PVM:
  Dienos metu: 0,1756 Eur/kWh
  Nakties metu ir savaitgaliais: 0,1384 Eur/kWh

Kaina įsigalioja 2021 12 01.

Klientas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos apie Sutarties sąlygos keitimą gavimo datos, privalo raštu informuoti UAB „EGTO energija“, jei su pakeista Sutarties sąlyga nesutinka ir (ar) nutraukia Sutartį. Jei Klientas šios pareigos neįvykdo, pakeista Sutarties sąlyga (nauja elektros energijos tiekimo kaina) įsigalioja ir tampa sudėtine Sutarties dalimi ir yra taikoma nuo pranešime apie Sutarties sąlygos pakeitimą nurodytos įsigaliojimo datos, t.y. nuo 2021 12 01. Jei Klientas nesutinka su pakeista Sutarties sąlyga (nauja elektros energijos tiekimo kaina), ir apie tai raštu informuojate UAB „EGTO energija“ per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos apie Sutarties sąlygos keitimą gavimo datos, laikoma, kad Klientas atsisako Sutarties ir ji nustoja galioti po 2 (dviejų) savaičių nuo tokio Kliento pranešimo gavimo dienos.

Pranešimas apie elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutarties sąlygos pakeitimą išsiųstas 2021 10 28 visiems klientams turintiems šį planą, kurių elektros energijos tiekimas įsigalioja iki 2022 01 01.

Galutinę elektros energijos kainą sudaro Tiekėjo (elektros energijos tiekimo kaina) ir Operatoriaus (persiuntimo paslaugos kaina, VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina), skirstymo paslaugos papildomos dedamosios kaina, tarifo plano pastovioji dedamoji (jei taikoma)) kainų dalys bei atitinkamu metu valstybės taikomi mokesčiai.

Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams dėl Bendųjų sutarties sąlygų punkto 3.7. atnaujinimo

Kaunas, 2021 m. spalio 26 d.

Pranešame, kad atnaujintas Bendrųjų sutarties sąlygų 3.7. punktas, kuris įsigalioja 2021 11 26 (praėjus trisdešimt kalendorinių dienų nuo Sutarties bendrųjų sąlygų naujos redakcijos paskelbimo Tiekėjo interneto svetainėje datos).

Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams

Kaunas, 2021 m. vasario 19 d.

Pranešame, kad esamiems buitiniams vartotojams, turintiems su Tiekėju sudarytas Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutartis, bendrųjų sąlygų pakeitimai/papildymai įsigalioja praėjus trisdešimt kalendorinių dienų nuo Sutarties bendrųjų sąlygų naujos redakcijos paskelbimo Tiekėjo interneto svetainėje datos (2021 02 19).

 

Pranešimas dėl savitarnos svetainės mano.egto.lt

Kaunas, 2021 m. sausio 26 d.

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 26 d. kiekvienam „Egto energija“ klientui sutartyje nurodytu el. pašto adresu buvo išsiųsti prisijungimo prie savitarnos svetainės mano.egto.lt el. laiškai su prisijungimo nuoroda.

Džiaugiamės, kad nuo šiol prisijungę prie mūsų savitarnos svetainės galėsite:

 • Lengvai ir greitai deklaruoti sunaudotos elektros energijos skaitiklių rodmenis.
 • Saugiai ir patogiai apmokėti gautas sąskaitas.
 • Matyti savo sudarytas sutartis bei objektus.
 • Sekti savo turimas ir apmokėtas sąskaitas.
 • Tikrinti bendrą deklaravimo istoriją už praėjusius mėnesius.
 • Užduoti kilusius klausimus mūsų ekspertams.

SVARBU. Deklaruoti skaitiklio rodmenis kaip ir anksčiau galėsite iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Jei skaitiklio rodmenų nedeklaruosite, sąskaitą Jums išrašysime pagal elektros energijos vidutinį suvartojimą.

 

Jau visai netrukus sąskaitas galėsite apmokėti ne tik bankiniu pavedimu, bet ir naudodamiesi kitais būdais: elektroninėje atsiskaitymų sistemoje „Viena sąskaita”, sąskaitų tvarkyklėje „Sollo“, įmokų grynaisiais priėmimo vietose: „Maxima” kasose, ir „Lietuvos paštas“ skyriuose.

Pranešimas verslo klientams

Kaunas, 2021 m. sausio 12 d.

Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties I dalies (Pagrindinių nuostatų)  patikslinimas

Tiksliname, kad elektros energijos kaina be mokesčių (be PVM ir Akcizo mokesčio, Perdavimo tarifų (persiuntimo, skirstymo),VIAP bei kitų teisės aktais nustatytų mokėjimų) skaičiuojama remiantis Elektros energijos kaina „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainų zonoje atitinkamą valandą plius Jūsų Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta elektros energijos tiekimo kaina.

Jei Jūsų objekte (-uose) yra išmanieji – automatizuoti – skaitikliai, elektros energija perkama „Nord Pool“ biržos nustatytais valandiniais įkainiais, dienos išmaniųjų skaitiklių duomenys apskaičiuojami tiksliai pagal valandas.

Tais atvejais, kai Jūsų objekte (-uose) yra neautomatizuota apskaita (arba yra pridedami nuostoliai tinkle) per mėnesį valandiniu grafiku suvartoti elektros energijos kiekiai apskaičiuojami taikant vartojimo netolygumo koeficientus (skelbiamus: https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/informacija-elektros-ir-duju-rinkos-dalyviams/elektros-energijos-vartojimo-netolygumo-koeficientai.html ), kuriuos pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir kurie apskaičiuojami Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka.

Pranešimas buitiniams elektros energijos vartotojams

Kaunas, 2021 m. sausio 11 d.

Pranešame, kad Klientams, pasirinkusiems elektros energijos tiekimo planą, susietą su elektros energijos kaina biržoje, elektros energijos tiekimo kaina apskaičiuojama, remiantis elektros energijos kaina „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainų zonoje atitinkamą valandą plius Tiekėjo tiekimo paslaugos kainos dedamoji, nurodyta Kliento Sutarties IS, kuri nesikeičia.

1.Jei Kliento objekte yra išmanieji – automatizuoti – skaitikliai ir elektros energija perkama „Nord Pool“ biržos nustatytais valandiniais įkainiais, dienos išmaniųjų skaitiklių duomenys apskaičiuojami tiksliai pagal valandas.

2.Tais atvejais, kai Kliento objekte yra neautomatizuota apskaita per mėnesį valandiniu grafiku suvartoti elektros energijos kiekiai apskaičiuojami taikant vartojimo netolygumo koeficientus (skelbiamus: https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/informacija-elektros-ir-duju-rinkos-dalyviams/elektros-energijos-vartojimo-netolygumo-koeficientai.html ), kuriuos pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir kurie apskaičiuojami Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka.

Tiekimo kainos skaičiavimo metodika įsigalioja praėjus vienam mėnesiui nuo šio pranešimo paskelbimo Tiekėjo interneto svetainėje datos.

Pranešimas dėl kliento kodo pasikeitimo

Kaunas, 2021 m. sausio 6 d.

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) informuoja, kad palikus visuomeninį tiekimą kodai yra pakeičiami visiems elektros energijos vartotojams. Daugiau informacijos rasite paspaudę ant šios nuorodos https://bit.ly/2Yk6HBK

Turite klausimų? Susisiekime!

El. Paštas

info@egto.lt

Tel. Numeriai

+370 637 00 010

Mus rasite

Kaunakiemio g. 40, LT-44332 Kaunas