Papildoma informacija
Elektros kaina susideda iš tiekimo dedamosios ir valstybės reguliuojamų kainos dalių.
Valstybės reguliuojamą kainos dalį sudaro persiuntimo paslaugos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos. Į persiuntimo paslaugos kainą įskaičiuotos perdavimo ir sisteminių paslaugų bei skirstymo paslaugos, kurią teikia „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kainos dedamosios. Šias kainas reguliuoja Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (VERT). VIAP kainą kiekvieniems kalendoriniams metams taip pat nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

NORD POOL biržos kainą galite rasti ir sekti čia >>>

Klientams, kurių objektų apskaitos prietaisai nėra prijungti prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, per mėnesį valandiniu grafiku suvartoti elektros energijos kiekiai apskaičiuojami taikant vartojimo netolygumo koeficientus.

Neautomatizuotų klientų vartojimo netolygumo koeficientai skelbiami čia >>>